Proces

etapy życia umowy

Ofertowanie
Sprzedaż lub Klient
 • Kalkulacje
 • Rejestracja Klienta i Sprzedawcy
 • Oferta
 • Samoobsługa przez Klienta (Self Care)
Wnioskowanie
Sprzedaż lub Klient
 • Wniosek
 • Zgody
 • Zabezpieczenia
 • Automatyczne pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych (G2I)
Ocenianie ryzyka
Ryzyko
 • Wpłata weryfikująca (opcja)
 • Kompletacja dokumentów
 • Weryfikacja danych Klienta
 • Automat scoringowy
 • Ocena ryzyka
 • Możliwość rekalkulacji
 • Przekazanie do poprawek
 • Wniosek ryzyka
 • Decyzja i uzupełnienia
Podpisywanie
Sprzedaż
 • Automatyczne tworzenie dokumentów umowy przez system
 • Uzupełnienie decyzji kredytowej
 • Podpisanie
 • Wskanowanie umowy do systemu
Weryfikowanie
Back Office
 • Automatyczne sprawdzenie każdego z dokumentów
 • Akceptacja/odrzucenie do poprawek
 • Uzupełnienie braków
 • Przekazanie do płatności
Uruchamienie
Back Office
 • Płatność za przedmiot
 • Automatyczne naliczanie płatności opłaty wstępnej i administracyjnej
 • Rejestracja i ubezpieczenie przedmiotu
 • Wydanie przedmiotu i rekalkulacja harmonogramu
Rozliczanie
Back Office windykacja
 • Automatyczne naliczanie płatności ratalnych
 • Rejestracja wpłat
 • Obsługa bieżących transakcji
 • Monity, odsetki od nieterminowych wpłat Zawieszenie/ odwieszenie umowy
 • Rozliczenie finalne

Samoobsługa klienta: kalkulacje, wpłata weryfikująca, zgody, wniosek, wydruk i akceptacja warunków umowy, faktury, komunikacja

przepływ informacji

Proces realizowany przez handlowca
Proces realizowany przez klienta
Oferta i wstępna kalkulacja
Wsparcie systemowe
dla obsługi czynności
Częściowa automatyzacja
Wniosek, uzupełnienie danych
Wsparcie systemowe
dla obsługi czynności
Częściowa automatyzacja
Weryfikacja tożsamości
Pełna automatyzacja czynności
Weryfikacja, scoring
Pełna automatyzacja czynności
Decyzja
Pełna obsługa w systemie
Przygotowanie umowy i załączników
Pełna automatyzacja czynności
Uzupełnienia i akceptacja Klienta
Wsparcie systemowe
dla obsługi czynności
Częściowa automatyzacja
Podpisy i przekazanie przedmiotu
Wsparcie systemowe
dla obsługi czynności
Częściowa automatyzacja
Rozliczanie cykliczne z klientem
Wsparcie systemowe
dla obsługi czynności
Częściowa automatyzacja
Rozliczanie cykliczne z dostawcą i handlowcem
Pełna automatyzacja czynności
Zakończenie umowy
Pełna automatyzacja czynności
Powrót
Używamy plików cookie, aby zapewnić najwyższą funkcjonalność naszych stron.